24.92.16.1 là gì?

Hiểu đơn giản đây 24.92.16.1 là cách tỏ tình của người yêu hóa với người mình thương. Theo đó bạn dịch từng số theo bảng nguyên tố tuần hoàn sẽ ra như sau

  • 24: Crom (Cr).
  • 92: Uranium (U).
  • 16: Lưu huỳnh (S).
  • 1: Hidro (H).

ok. Giờ bạn đã hiểu 24.92.16.1 = Cr.U.S.H rồi chứ. Nếu bạn nhận được dãy số này thì thật vui vì bạn đang là người được thầm thương nhé. Còn nếu muốn gửi dãy số này cho người khác thì hãy chia sẻ kèm với bài viết. Kẻo người ra không hiểu đâu

Trả lời