Cách bỏ chặn Group trên Telegram

Trên điện thoại iPhone, nhiều nhóm bạn xem bị chặn. Vầy cách nào trên điện thoại iPhone bỏ chặn được cái này và xem thoải mái Group trên telegram

Bước 1: Vào Apple Store tìm NiceGram

Đây là một ứng dụng thứ 2 của Telegram, bạn sử dụng tài khoản Của Telegram để đăng nhập

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản Telegram

Bước 3: Mở nhóm mà bạn không xem được. Và mọi thứ đã hiển thị

Bước 4: Tích vào hai dòng dưới đây thành tích xanh. Và mọi thứ đã được hiển thị cho bạn xem

Chúc vui vẻ

Trả lời