Category Archives: Trend

Tiktok Shop là gì? Cách mở Tiktok SHOP

Tiktok là mạng xã hội video phổ biến trên thế giới và Việt Nam. Nó là nền tảng quốc tế của douyin và cũng thuộc công ty công nghệ ByteDance Tiktok Trung Quốc bản gốc ( cụ thể là douyin ) đã có ra mắt tính năng SHOP là mua hàng trực tiếp trên ứng […]