Demo-page

[section label=”Hero” bg=”230″ bg_size=”original” bg_pos=”96% 100%” dark=”true” height=”600px” height__sm=”400px” height__md=”400px”] [row width=”custom” custom_width=”1300px”] [col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”12″]
Thiết kế website dành cho người FPT

FPTTelecom.edu.vn

[/col] [/row] [/section] [row label=”Hero Image” width=”custom” custom_width=”1300px” v_align=”bottom”] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”12″ divider=”0″] [gap height=”35px” height__sm=”0px” height__md=”0px”] [button text=”Dịch vụ thiết kế web FPT” color=”secondary” radius=”10″ expand=”true” link=”https://fpttelecom.edu.vn/dich-vu-thiet-ke-website/” target=”_blank”] [/col] [col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”12″ force_first=”medium” margin=”-616px 0px 0px 0px” margin__sm=”-120px 0px 0px 0px” margin__md=”-120px 0px 0px 0px”] [ux_banner height=”600px” height__sm=”300px” bg=”387″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(0, 46, 44)”] [/ux_banner] [/col] [/row] [section label=”Skills” padding=”70px” padding__sm=”30px”] [row style=”large” width=”custom” custom_width=”1300px” v_align=”equal” h_align=”right”] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 30px 0px 0px”]
Dịch vụ

Làm việc?

Dịch vụ thiết kế website FPT là phương án tối ưu, bạn chỉ cần bỏ ra chi phí siêu thấp ( giá 900.000đ). Chúng tôi sẽ xây dựng một website giống với demo để bạn có thể bắt đầu hoạt động online

Thông tin liên hệ

Phạm Đức Ngọc

Số tài khoản : 00081108602

Tiên Phong Bank : TPbank Hải Phòng

Số điện thoại : 0984.951.246 ( có sẵn zalo theo số luôn )

[/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [featured_box img=”381″ img_width=”80″]

Bước 1: Liên hệ với tôi

Bạn vui lòng liên hệ qua

  1. Số điện thoại: 0984.951.246
  2. Facebook: https://www.facebook.com/pharm.UDC/
[/featured_box] [gap] [featured_box img=”384″ img_width=”80″]

Bước 3: Chọn Tên miền và hosting

Chúng tôi chỉ làm website, và có hỗ trợ mua hosting và tên miền: 

Một số đơn vị uy tín: hostvn.net, azdigi.com

[/featured_box] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [featured_box img=”382″ img_width=”80″]

Bước 2: Chọn giao diện

Chúng tôi hiện đang cung cấp các mẫu giao diện có sẵn bao gồm:

Trang Chủ

Homepage

[/featured_box] [gap] [featured_box img=”383″ img_width=”80″]

Thanh toán

Bạn vui lòng thanh toán trước 50% số tiền cần làm website.

[/featured_box] [/col] [/row] [/section] [section label=”Portfolio” bg_color=”rgb(37, 97, 97)” dark=”true” padding=”55px”] [gap] [row width=”custom” custom_width=”1300px” h_align=”center”] [col span=”6″ span__sm=”12″]

Danh sách website demo

[/col] [/row] [row style=”small” width=”custom” custom_width=”1300px”] [col span__sm=”12″ span__md=”12″] [ux_banner_grid spacing=”xsmall” height=”625″ width=”full-width”] [col_grid span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ height=”2-3″] [ux_banner height=”500px” bg=”320″ bg_color=”rgb(37, 97, 97)” hover=”zoom” link=”https://business.fpttelecom.edu.vn/”] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ height=”2-3″] [ux_banner height=”500px” bg=”322″ bg_color=”rgb(37, 97, 97)” bg_pos=”57% 74%” hover=”zoom” link=”https://business.fpttelecom.edu.vn/”] [ux_hotspot text=”business.” link=”https://business.fpttelecom.edu.vn/” position_x=”50″ position_y=”50″] [/ux_banner] [/col_grid] [col_grid span=”6″ span__md=”12″] [ux_banner height=”500px” height__md=”300px” bg=”177″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(37, 97, 97)” bg_pos=”63% 59%” hover=”zoom” link=”https://fpttelecom.fpttelecom.edu.vn/”] [/ux_banner] [/col_grid] [/ux_banner_grid] [/col] [/row] [gap height=”20px”] [/section] [section label=”About Me” bg_color=”rgb(0, 45, 46)” dark=”true” padding=”90px”] [row width=”custom” custom_width=”1300px” v_align=”bottom” h_align=”right”] [col span=”5″ span__sm=”12″ span__md=”11″ padding=”0px 30px 0px 0px”]
Website nổi bật

Danh sách những website chúng tôi đã thực hiện

[gap]

Với 12 năm gắn bó với FPT Telecom. Và có 3 năm chính thức xây dựng và phát triển FPTTelecom.edu.vn thiết kế và hoàn thiện website dành riêng cho người FPT. Chúng tôi dã thực hiện xây dựng và phát triển hơn 200 website dành cho người dùng FPT.

  • fptthaibinh.vn
  • fptbacgiang.org
  • fpttelecom.net
  • tongdaifpthaiphong.net
  • fptdanang.net
  • fptcaobang.net
[gap height=”15px”] [button text=”Read more about me” color=”white” radius=”10″ expand=”true”] [/col] [col span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”12″ force_first=”medium”] [ux_banner height=”500px” height__sm=”300px” bg=”162″ bg_color=”rgb(1, 45, 46)”] [/ux_banner] [/col] [/row] [/section] [section label=”Numbers” padding=”80px”] [gap height=”20px”] [row col_style=”solid” width=”custom” custom_width=”1300px”] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″]

+245

Dự án website
[/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″]

+12

Năm Đồng hành cùng FPT
[/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″]

+3

năm thiết kế website fpt
[/col] [col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″]

+189

Khách hàng đã tin tưởng
[/col] [/row] [/section] [section label=”Social Media” bg_color=”rgb(37, 97, 97)” dark=”true” padding=”115px” padding__sm=”75px”] [row] [col span__sm=”12″]
Dự án

Follow me

[/col] [/row] [/section] [section label=”Social Media” bg_color=”rgb(0, 45, 46)”] [row width=”custom” custom_width=”1300px”] [col span__sm=”12″ margin=”-300px 0px 0px 0px”] [gap height=”150px” height__sm=”190px”] [row_inner style=”small” width=”custom” custom_width=”1300px”] [col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”177″ bg_color=”rgb(0, 45, 46)” hover=”fade-out” link=”#”] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”175″ bg_color=”rgb(0, 45, 46)” hover=”fade-out” link=”#”] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”322″ bg_color=”rgb(0, 45, 46)” bg_pos=”84% 44%” hover=”fade-out” link=”#”] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”320″ bg_color=”rgb(0, 45, 46)” bg_pos=”100% 100%” hover=”fade-out” link=”#”] [/ux_banner] [/col_inner] [/row_inner] [row_inner style=”small” width=”custom” custom_width=”1300px”] [col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”164″ bg_color=”rgb(0, 45, 46)” hover=”fade-out” link=”#”] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”39″ bg_color=”rgb(0, 45, 46)” hover=”fade-out” link=”#”] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”67″ bg_color=”rgb(0, 45, 46)” hover=”fade-out” link=”#”] [/ux_banner] [/col_inner] [col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″] [ux_banner height=”99.99%” bg=”68″ bg_color=”rgb(0, 45, 46)” hover=”fade-out” link=”#”] [/ux_banner] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section]