Để tiện ích tới khách hàng, thường người ta thích mình gọi điện lại cho khách hàng. Vì thế một mục liên hệ là rất quan trọng và cần thiết cho website của bạn. Trong các giao diện website mình đã add sẵn mục liên hệ liên quan đến sản phẩm dịch vụ của FPT Telecom.

Các bước chỉnh sửa liên hệ và đăng ký

Bước 1: Đăng nhập vào website

Bước 2: Vào mục Form liên hệ > chọn danh sách Form

Bước 3: Chọn danh sách Form mà bạn muốn chỉnh sửa, Ở đây có 1 đăng ký thì edit nó thôi

Bước 4: chỉnh sửa thông tin nếu muốn ( Tương ứng mình có chỉ sang cho bạn dễ hiểu )

Bước 5: Chỉnh sửa mail nhận

Bước 6: Sau khi hoàn tất thì bạn chọn Lưu để hoàn tất

kính mát nam thời trang

Trả lời