Quản trị website

Thiết kế website chuyên nghiệp
Thiết kế website chuyên nghiệp

Hướng dẫn quản trị website demo fpttelecom.fpttelecom.edu.vn

Khi bạn đăng ký thiết kế website với chúng tôi, bạn sẽ nhận được thông tin đăng nhập và quản trị website. Theo đó những thông tin đăng nhập cơ bản sẽ bảo gồm
Đường dẫn đăng nhậpfptxxx.vn/wp-admin
Tên đăng nhập ( User ) admin
Mật khẩu quản trị ( Passwords ) adsxyt4cdfdfdfdc
Giao diện FPTTelecom.fpttelecom.edu.vn
  1. Cách thay đổi Logo cho website
  2. Cách chỉnh sửa menu cho website
  3. Cách thay đổi Slide cho website
  4. Thay đổi , thêm, sửa khu vực đăng ký lắp đặt internet và truyền hình FPT
  5. Thay đổi phần đăng ký trực tuyến
  6. Thay đổi phần ” dành cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ” ( đang cập nhật )
  7. Thay đổi thông tin liên hệ trên trang chủ
  8. Hướng dẫn đổi mật khẩu quản trị
Giao diện Business.fpttelecom.edu.vn

Cách thay đổi Logo cho website

Cách chỉnh sửa menu cho website

Cách thay đổi Slide cho website