Khi nhận được website. Bạn sẽ có một dãy các mật khẩu dài và khó nhớ. Đây là nhằm đảm bảo tính bảo mật cho website của bạn. Trường hợp tốt thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng mật khẩu này luôn. Lưu lại trình duyệt hoặc vào đâu đó để dễ nhớ cũng được.

Còn trường hợp nếu muốn đổi mật khẩu khác, thì cách làm đơn giản như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào website

Bước 2: Vào mục thành Viên> CHọn tất cả người dùng

Bước 3: Chọn chỉnh sửa dưới chữ admin

Bước 4: Chọn vào Đặt Mật Khẩu mới và điền mật khẩu bạn muốn vào ( ở đây có phần đo độ mạnh mật khẩu ) cố gắng để xanh – mạnh là tốt nhất

Bước 5: Chọn vào Cập nhật hồ sơ

Mật khẩu bạn được đổi rồi đó. Hãy nhớ mật khẩu mình đã đặt nhé, Quên là mệt đấy

kính mát nam thời trang

Trả lời