Để đơn giản hóa trong việc chỉnh sửa, sau này muốn đổi số điện thoại bạn cũng sẽ dễ dàng hơn. Nên mình sẽ cho toàn bộ việc liên hệ, đăng ký ngay vào một khu vực duy nhất. Việc này sẽ giúp bạn đổi số điện thoại thì chỉ cần vào sửa một xíu là thay đổi trên toàn bộ website

Cách thay đổi thông tin đăng ký ngay

Bước 1: Đăng nhập vào website quản trị

Bước 2: Chọn UX Blocks

Bước 3: Ở đây bạn có thể có nhiều hơn 1 Block, Nhưng phần đăng ký ngay chính là mục Dang-Ky

Nhấp vào Edit With UX Builder

Giao diện chỉnh sửa.

Chú ý: Mặc định mình sẽ đưa về mục đăng ký của website của bạn. Bạn có thể chỉnh sửa thành link affiliate marketing của FPT cũng rất ổn. Vì giờ bán toàn quốc mà

Tương tự bên FPT Toàn Quốc mình cũng đặt như vầy.

Sau khi hoàn tất sửa đổi thì save lại nhé

kính mát nam thời trang

Trả lời