Trên điện thoại iPhone, nhiều nhóm bạn xem bị chặn. Vầy cách nào trên điện thoại iPhone bỏ chặn được cái này và xem thoải mái Group trên telegram

Bước 1: Vào Apple Store tìm NiceGram

Đây là một ứng dụng thứ 2 của Telegram, bạn sử dụng tài khoản Của Telegram để đăng nhập

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản Telegram

Bước 3: Mở nhóm mà bạn không xem được. Và mọi thứ đã hiển thị

Bước 4: Tích vào hai dòng dưới đây thành tích xanh. Và mọi thứ đã được hiển thị cho bạn xem

Chúc vui vẻ

kính mát nam thời trang

Trả lời