Cách chỉnh sửa Slide cho website

Slide trên website chính là phần có ảnh to to chạy phía trên website đó. Việc có slide sẽ tạo ra hiệu ứng đẹp mắt và thu hút người dùng ( quảng cáo về một số tính năng hay ho của sản phẩm và dịch vụ )

Ảnh minh họa Slide

Cách chỉnh sửa, thêm, xóa ảnh slide

Bước 1: Đăng nhập vào quản trị website của bạn

Bước 2: Ra ngoài trang chủ, khi đó sẽ có xuất hiện một thanh màu đen nhỏ trên cùng. Bạn chọn vào sửa trang chọn Edit With Ux Buider

Bước 3: Màn hình máy tính sẽ được chia ra làm hai phần

Bước 4: Bạn Click đúp chuột vào ảnh nhỏ nhỏ bên trên, để tùy chỉnh từng ảnh khác nhau

Bước 5: Chọn vào Change Media để thay đổi ảnh khác

Bước 5.1 : Chọn tải file để tải một ảnh lên

Ví dụ mình lấy ảnh này từ trang chủ FPT : https://fpt.vn/storage/upload/images/banners/duong/fpt_2048x560.png

Thì sẽ tải về máy tính, Tải file > Chọn tệp tin > chọn ảnh > chọn Open upload lên

Và thành quả sẽ ra như thế này

Bước 6: Thêm liên kết vào ảnh

Mục liên kết này bạn có thể chọn liên kết đến bất kỳ bài viết nào trên website

Bước 7: Rồi chọn Apply

Bước 8: Update là xong

Trả lời