Hướng dẫn chỉnh sửa phần Liên hệ

Phần liên hệ website chính là thông tin cần thiết để khách hàng liên hệ với người dùng, Cách thực hiện chỉnh sửa phần liên hệ như sau

Bước 1: Đăng nhập vào website

Bước 2: Vào mục Flatsome > chọn Advance

Bước 3: Tại mục Footer Scrips bạn sẽ thấy một đoạn code như sau

Bước 4: Tìm và chỉnh sửa số điện thoại, thông tin liên hệ như mẫu

<!-- Codfe.com B1: Khai báo --><link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/animate.css/3.5.2/animate.min.css"><link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css"><div class="social-button"><div class="social-button-content"><a href="tel:0377770087" class="call-icon" rel="nofollow"><i class="fa fa-whatsapp" aria-hidden="true"></i><div class="animated alo-circle"></div><div class="animated alo-circle-fill"></div><span>Hotline: 03.77.77.00.87</span></a><a href="sms:0377770087" class="sms"><i class="fa fa-weixin" aria-hidden="true"></i><span>SMS: 0377770087</span></a><a href="https://www.facebook.com/friends/requests/?profile_id=100075664743455" class="mes"><i class="fa fa-facebook-square" aria-hidden="true"></i><span>Nhắn tin Facebook</span></a><a href="http://zalo.me/0377770087" class="zalo"><i class="fa fa-commenting-o" aria-hidden="true"></i><span>Zalo: 03.77.77.00.87</span></a></div><a href="/dang-ky/" class="call-icon fancybox baogia" id="baogia2" rel="nofollow"><i class="fa fa-download" aria-hidden="true"></i><div class="animated alo-circle"></div><div class="animated alo-circle-fill "></div><span>Yêu cầu gọi lại!</span></a></div><style>:root {--sb-bg: #ffbf15;--sb-span-bg: #084505;--sb-icon: white;--sb-circle-fill: #084505c4;--sb-alo-circle: #084505;}.social-button{display: inline-grid;position: fixed;bottom: 15px;left: 45px;min-width: 45px;text-align: center;z-index: 99999;color: #fff0;}.social-button-content{display: inline-grid;}.social-button a {padding:8px 0;cursor: pointer;position: relative;}.social-button i{width: 40px;height: 40px;background: var(--sb-bg);color: var(--sb-icon);border-radius: 100%;font-size: 20px;text-align: center;line-height: 1.9;position: relative;z-index: 999;}.social-button span{display: none;}.alo-circle {animation-iteration-count: infinite;animation-duration: 1s;animation-fill-mode: both;animation-name: zoomIn;width: 50px;height: 50px;top: 3px;right: -3px;position: absolute;background-color: transparent;-webkit-border-radius: 100%;-moz-border-radius: 100%;border-radius: 100%;border: 2px solid var(--sb-alo-circle);opacity: .1;border-color: var(--sb-alo-circle);opacity: .5;}.alo-circle-fill {animation-iteration-count: infinite;animation-duration: 1s;animation-fill-mode: both;animation-name: pulse;width: 60px;height: 60px;top: -2px;right: -8px;position: absolute;-webkit-transition: all 0.2s ease-in-out;-moz-transition: all 0.2s ease-in-out;-ms-transition: all 0.2s ease-in-out;-o-transition: all 0.2s ease-in-out;transition: all 0.2s ease-in-out;-webkit-border-radius: 100%;-moz-border-radius: 100%;border-radius: 100%;border: 2px solid transparent;background-color: var(--sb-circle-fill);opacity: .75;}.call-icon:hover > span, .mes:hover > span, .sms:hover > span, .zalo:hover > span{display: block}.social-button a span {border-radius: 2px;text-align: center;background: var(--sb-span-bg);padding: 9px;display: none;width: 180px;margin-left: 10px;position: absolute;color: #ffffff;z-index: 999;top: 9px;left: 40px;transition: all 0.2s ease-in-out 0s;-moz-animation: headerAnimation 0.7s 1;-webkit-animation: headerAnimation 0.7s 1;-o-animation: headerAnimation 0.7s 1;animation: headerAnimation 0.7s 1;}@-webkit-keyframes "headerAnimation" {0% { margin-top: -70px; }100% { margin-top: 0; }}@keyframes "headerAnimation" {0% { margin-top: -70px; }100% { margin-top: 0; }}.social-button a span:before {content: "";width: 0;height: 0;border-style: solid;border-width: 10px 10px 10px 0;border-color: transparent var(--sb-span-bg) transparent transparent;position: absolute;left: -10px;top: 10px;}</style>

sau đó chọn lưu để hoàn tất

Trả lời