Category Archives: Review

Review Suface Laptop 4: Thiết kế tuyệt đẹp

Surface Laptop luôn là laptop tuyệt đẹp và Surface Laptop 4 chắc chắn không phải là ngoại lệ. laptop mà chúng tôi nhận được để đánh giá là Surface Laptop 4 13,5 inch và nó là một trong những máy tính xách tay nhẹ và mỏng nhất mà chúng tôi từng sử dụng.  Mặc dù […]