Category Archives: Là gì?

Bảo mật tài khoản Facebook Protect là gì

Mới đây, nhiều tài khoản nhận được chương trình bảo mật tài khoản Facebook Protect. Vậy nó là gì và có ý nghĩa như thế nào? Facebook Protect. là chương trình bảo vệ tài khoản Facebook tại Việt Nam. Chương trình này có trên toàn thế giới và ngày 24/2 áp dụng tại Việt Nam […]

Tòa án vị thành niên là phim gì?

Tòa án vị thành niên là một bộ phim Hàn Quốc. Với nôi dung xoay quanh vấn đề luật pháp của Hàn Quốc với các trẻ vị thành niên. những người chưa đủ tuổi phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm mà mình gây ra. Bộ phim khai thác tốt tâm […]