Category Archives: Trend

Tòa án vị thành niên là phim gì?

Tòa án vị thành niên là một bộ phim Hàn Quốc. Với nôi dung xoay quanh vấn đề luật pháp của Hàn Quốc với các trẻ vị thành niên. những người chưa đủ tuổi phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm mà mình gây ra. Bộ phim khai thác tốt tâm […]

Cách bỏ chặn Group trên Telegram

Trên điện thoại iPhone, nhiều nhóm bạn xem bị chặn. Vầy cách nào trên điện thoại iPhone bỏ chặn được cái này và xem thoải mái Group trên telegram Bước 1: Vào Apple Store tìm NiceGram Đây là một ứng dụng thứ 2 của Telegram, bạn sử dụng tài khoản Của Telegram để đăng nhập […]