Bảo mật tài khoản Facebook Protect là gì

Mới đây, nhiều tài khoản nhận được chương trình bảo mật tài khoản Facebook Protect. Vậy nó là gì và có ý nghĩa như thế nào?

Facebook Protect. là chương trình bảo vệ tài khoản Facebook tại Việt Nam. Chương trình này có trên toàn thế giới và ngày 24/2 áp dụng tại Việt Nam

Những ai được sử dụng Facebook Protect ?

Những ai được mời tham gia Facebook Protect thì sẽ được sử dụng chương trình, thông thường là những người có nguy cơ bị tấn công tin tặc cao như nhà bảo vệ nhân quyền, nhà báo, quan chức chính phủ….

Facebook Protect được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2018 và triển khai trước cuộc bầu cử năm 2020 ở Hoa Kỳ. Chương trình bắt đầu được mở rộng trên phạm vi toàn cầu vào tháng 9 năm 2021. Tính đến tháng 12 năm 2021, hơn 1,5 triệu tài khoản tại gần 50 quốc gia đã kích hoạt Facebook Protect và trong đó, có gần 950 nghìn tài khoản mới đăng ký xác thực hai yếu tố. Trong vài tháng tới, chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện và thận trọng mở rộng chương trình này trên toàn cầu.

Với người dùng không được Facebook Protect thì làm sao?

Thì ít nhất, hãy sử dụng bảo mật tài khoản hai lớp ( dạng SMS nhắn tin hiện vẫn miễn phí mà ) đặt mật khẩu khó đoán, ít nhất từ 8 đến 24 ký tự.

Trả lời