Category Archives: Trend

Bảo mật tài khoản Facebook Protect là gì

Mới đây, nhiều tài khoản nhận được chương trình bảo mật tài khoản Facebook Protect. Vậy nó là gì và có ý nghĩa như thế nào? Facebook Protect. là chương trình bảo vệ tài khoản Facebook tại Việt Nam. Chương trình này có trên toàn thế giới và ngày 24/2 áp dụng tại Việt Nam […]